Workshop byl rozdělen na dvě fáze – analýzu (průzkum) území a syntézu (návrh) území. Syntetická návrhová fáze byla rozdělena na teoretickou část, která vyústila ve výčetcílů », bodů zájmu », otázek » a témat » a na praktické mapové výstupy, které se snaží popsat území s pomocí linií », bodů » (ohnisek) a ploch ».

  • cesty, spojnice, linie
  • ohniska, body zájmu v území
  • plochy – členění území (plochy urbanizované, přírodní)
  • voda – fenomén řešeného území
  • hranice
  • historie území (zaniklá propojení, zaniklé vesnice)

Témata