Workshop byl rozdělen na dvě fáze – analýzu (průzkum) území a syntézu (návrh) území. Syntetická návrhová fáze byla rozdělena na teoretickou část, která vyústila ve výčetcílů », bodů zájmu », otázek » a témat » a na praktické mapové výstupy, které se snaží popsat území s pomocí linií », bodů » (ohnisek) a ploch ».

celková mapa