Workshop byl rozdělen na dvě fáze – analýzu (průzkum) území a syntézu (návrh) území. Syntetická návrhová fáze byla rozdělena na teoretickou část, která vyústila ve výčetcílů », bodů zájmu », otázek » a témat » a na praktické mapové výstupy, které se snaží popsat území s pomocí linií », bodů » (ohnisek) a ploch ».

 • udržet to, co je jako symbol doby, existující část historie?
 • žije jiná generace, která nemá nic společného s odsunem, území se vyvíjelo kontinuálně mnoho století, najednou rychlý zlom – navázat na kontinuitu původního, nebo pokračovat v současném stavu?
 • najít co máme společného mezi národy a to vyzdvihnout na hranicích
 • dějiny nejdou lineárně, ale skokově
 • vytvořit území pro hrstku, nebo pro masu?
 • dá se najít určitá paralela mezi východním a západním Berlínem a Libou a Hohenbergem?
 • doplnění území o nové stavby?
 • vytipovat území pro turisty, která jsou zajímavá a proč?
 • development území (jak naplnit, realizovat myšlenky?)

atraktivita

 • území jako park
 • stezky Libá – Hohenberg (24 km), okruh voda, okruh historie, okruh zmizelé vesnice, okruh geologický
 • možnost cyklotras
 • informační systém o místech
 • možnost v rotě vybudovat spojující článek – mezinárodní školu, campus, dvojjazyčná výchova, ekologická výchova, sport
 • lodní cesta
 • vodní okruhy
 • kolem rybníku
 • kolem potoků
 • kolem řeky Ohře
 • využití hradů (Libá, Hohenberg)
 • ukázka fungování průmyslu (textilního, porcelánek)

intenzita

 • volnou krajinu, místa pro místní
 • sídla a dopravu mezi nimi
 • plochy urbanizované versus přírodní
 • dostupnost

udržitelnost

 • development území (jak naplnit, realizovat myšlenky?)
 • dostupnost
 • vytvořit území pro hrstku, nebo pro masu?

návaznost

 • nadefinovat potenciální výhody území
 • stezky Libá – Hohenberg (24 km), okruh voda, okruh historie, okruh zmizelé vesnice, okruh geologický
 • dostupnost
 • možnost cyklotras
 • informační systém o místech
 • obnova silničního propojení obcí Libá a Hohenberg

Otázky