Workshop byl rozdělen na dvě fáze – analýzu (průzkum) území a syntézu (návrh) území. Syntetická návrhová fáze byla rozdělena na teoretickou část, která vyústila ve výčetcílů », bodů zájmu », otázek » a témat » a na praktické mapové výstupy, které se snaží popsat území s pomocí linií », bodů » (ohnisek) a ploch ».

celková mapa

historie

 • urbánní propojení sídel Libá – Hohenberg s vazbou na turismus
 • zlepšit prostupnost území
 • obnovit přirozené propojení s Německem
 • znovuobjevit vztah krajiny k historii, ten chránit a dále rozvíjet
 • historické monumenty v území
 • odkrýt vrstvy historie (zaniklé vesnice, cesty apod.)
 • sledovat názvosloví v území (znamená něco, nebo ne?)
 • Využití hradů (Libá, Hohenberg)

hranice

 • zlepšit prostupnost území
 • nezapomínat na to, že území funguje v malém i velkém kontextu
 • vytvořit definované hranice mezi přírodou a osídlením (zastavitelné a nezastavitelné území)
 • cesty

voda

 • voda jako fenomén
 • lodní cesta
 • vodní okruhy
 • kolem rybníků
 • kolem potoků
 • kolem řeky Ohře

krajina

 • rozvoj území při zachování současného charakteru
 • znovuobjevit vztah krajiny k historii, ten chránit a dále rozvíjet
 • monitorovat a rozvíjet to jedinečné v území
 • udržet rozdíly v krajině (jinak vypadá krajina v Německu a jinak v Čechách)
 • příroda, různé typy přírody
 • zajímavé vegetace v území
 • plochy urbanizované versus přírodní
 • volnou krajinu, místa pro místní
 • zvýraznit typické věci pro krajinu a sídla a podpořit jejich udržitelnost

Body zájmu

celková mapa legenda celek Libá Libá jih Dobrošov Dubina–Hohenberg Hůrka
předchozí další