Péče o krajinu se samozřejmě nesmí omezovat jen na teoretická bádání a navrhování, ale především musí být podepřena činy. Organizátoři se rozhodli pro symbolický akt vysazení dvou lip evropských, jedné na české a druhé na německé straně, aby spolu nezávazně, ale s určitostí hovořili přes údolí řeky Ohře. Za přítomnosti starostů z Libé i Hohenbergu a za vydatné pomoci pánů z firmy Gabriel » byly vysazeny lípy darované berlínskou firmou Lorberg ».

Happening

předchozí další