Analytická průzkumová část probíhala v rámci prvních tří dní workshopu, kdy si účastníci procházeli zájmové území, mapovali », fotografovali » a skicovali ». V přednáškách a diskusích si pak vytvářeli mentální stopy pro uchopení území a pro jeho následnou syntézu v návrhové části workshopu.

cisterna na horizontu

Analýza

cisterna na horizontu rybník Kladivo cesta z Libé do Dubiny Libský potok cesta z Dubiny do Hammermühle Hohenberg z Dubiny cesta z Dubiny do Hammermühle cesta do Hůrky pastvina zbytky gotické tvrze v Pomezné Libský potok les nad Libským potokem niva Libského potoka niva Libského potoka nápis francouzského vojáka z dob napoleonských válek kaplička nad Libou
předchozí další