Součástí workshopu byla konference, kde byla představena obec Rybáře před jejím úplným vysídlením pamětníkem. Konference se kromě účastníků zúčastnily i zástupci municipalit z Libé a Hohenbergu a široká veřejnost.

Konference

Konference

Konference Konference Konference Konference
předchozí další